Mühendislik

Jeoloji ve Jeofizik Mühendislik Hizmetleri

 •  İmar Planına esas Jeolojik ve Jeoteknik etüt çalışmaları (sismik etütler,mikrotrömör etütler, düşey elektrik sondaj, sondaja dayalı zemin deneyi) yapılarak raporların hazırlanıp ilgili makamlara onaylatılması.
 •  Sondaja dayalı temel ve zemin etüdü çalışması
 •  Zemin sondajı
 •  Çakma testi raporu
 •  Yeraltı su sondajı
 •  Maden sondajı
 •  Temel kaya derinliğinin belirlenmesi
 •  Yol güzergah etütleri
 •  Jeotermal araştırmalar
 •  Heyelan araştırmaları
 •  Arkeolojik araştırmalar
 •  Fay araştırmaları
 •  Yeraltı suyu araştırmaları
 •  Maden araştırmaları